คนที่มีความผิดปกติในการใช้สารเสพติด

การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องเป็นลักษณะที่บ่อยครั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดยาเสพติดและนักพนันทางพยาธิวิทยา แต่สิ่งที่เกี่ยวกับคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการใช้งานโซเชียลมีเดียกับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงซึ่งทำให้การติดสารเสพติดเป็นเรื่องปกติ ประมาณหนึ่งในสามของมนุษย์บนโลกนี้กำลังใช้โซเชียลมีเดียและคนเหล่านี้

บางคนกำลังแสดงการใช้ไซต์เหล่านี้ที่ไม่เหมาะสมและมากเกินไป การค้นพบของเราหวังว่าจะกระตุ้นให้ภาคสนามใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปอย่างจริงจัง พฤติกรรมติดยาเสพติดเป็นครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์และความสามารถในการตัดสินใจที่มีความเสี่ยง การตัดสินใจบ่อยครั้งอาจทำให้คนที่มีความผิดปกติในการใช้สารเสพติดบางครั้งพวกเขาล้มเหลวในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขา